Врадіївська районна рада
Врадіївський район, Миколаївська область

Дистанційна робота та гнучкий режим робочого часу

Переглядів: 2284

Законом України від 30.03.2020 № 540-IX  внесено зміни до статті 60 Кодексу Законів про працю України, якими  офіційно закріплено гнучкий режим робочого часу та дистанційну роботу. 

Гнучкий режим робочого часу – це форма організації праці, якою допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи на певний обліковий період (два тижні, місяць тощо) норми тривалості робочого часу.

Основні умови встановлення гнучкого режиму робочого часу:

 • установлюється за погодженням між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом;
 • встановлюється на визначений строк або безстроково;
 •  може бути встановлений як при прийнятті на роботу так і згодом.

Гнучкий режим робочого часу може передбачати:

1) фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов’язки; при цьому може передбачатись поділ робочого дня на частини;

2) змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу;

3) час перерви для відпочинку і харчування.

Облік робочого часу забезпечується власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.

Гнучкий режим робочого часу, не застосовується:

 на  безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, при багатозмінній організації роботи, а також в інших випадках, обумовлених специфікою діяльності, коли виконання обов’язків працівником потребує його присутності в чітко визначені правилами внутрішнього трудового розпорядку години роботи (торгівля, побутове обслуговування населення, вантажно-розвантажувальні роботи, робота транспорту, інше) або коли такий режим є несумісним з вимогами щодо безпечних умов праці.

У разі виробничо-технічної необхідності та/або для виконання невідкладних чи непередбачуваних завдань власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган може тимчасово (на термін до одного місяця протягом календарного року) застосовувати до працівників, яким установлено гнучкий режим робочого часу, загальновстановлений на підприємстві, в установі, організації графік роботи. При цьому норми частини третьої статті 32 цього Кодексу не застосовуються.

У разі відрядження на працівника поширюється режим робочого часу того підприємства (установи, організації), до якого (якої) його відряджено.

Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників. 

Дистанційна (надомна) робота – це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором у тому числі за допомогою інформаційно - комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

Особливості дистанційної (надомної) роботи:

 • працівники розподіляють робочий час на свій розсуд,
 • на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі.
 •  загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 цього Кодексу.
 • Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.
 • якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором.
 • УВАГА! На час загрози поширенню епідемії, пандемії та (або) на час загрози військового, техногенного, природного чи іншого характеру умова про дистанційну (надомну) роботу та гнучкий режим робочого часу може встановлюватися у наказі (розпорядженні) власника або уповноваженого ним органу без обов’язкового укладення у письмовій формі трудового договору про дистанційну (надомну) роботу.

   

  НАШІ КОНТАКТНІ ДАНІ:

  ХОРОЛЬСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

  37800, м. Хорол, вул. Незалежності 78 А

  (05362) 33-2-20

   http://poltava.legalaid.gov.ua

  Khorolske@legalaid.pl.ua

       

   www.facebook.com-lubnybpd

   Хорольське БПД

  Бюро правової допомоги працює

  з понеділка по пятницю

  з 9-00 до 18-00

« повернутися до списку новин