Врадіївська районна рада
Врадіївський район, Миколаївська область

Нормативно-правова діяльність

Інформація про діяльність районної ради

Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності районної ради:
 
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" статус районних рад встановлюється Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
 
Відповідно до ст.2 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність теритолріальної громади, жителів села чи добровільного обєднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальість органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні та міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
 
Відповідно до статті 4 даного Закону місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:
народовладдя;
законності;
гласності;
колегіальності;
поєднання місцевих і державних інтересів;
виборності;
правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визнаних цим та іншими законами;
державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
судового захисту прав місцевого самоврядування.
 
Регулює порядок роботи районної ради, її засідань, формування постійних  комісій, президії ради,  процедуру окремих видів діяльності районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб, а також функції, які випливають з їх  повноважень, встановлених Конституцією і Законами України  „Про місцеве самоврядування в Україні”,  „Про статус депутатів місцевих рад,  та іншими законодавчими актами нормативно - правовий документ  РЕГЛАМЕНТ Врадіївської районної ради.
 
Правові,  організаційні,  матеріальні  та соціальні умови реалізації громадянами України права на  службу  в органах   місцевого   самоврядування,   визначає  загальні  засади діяльності посадових осіб місцевого  самоврядування,  їх  правовий статус,  порядок  та  правові  гарантії  перебування   на  службі в органах місцевого самоврядування регулює Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
 
 
Правовий статус,  порядок організації та  діяльності органів самоорганізації населення визначає Закон України "Про органи  самоорганізації населення"
 
Правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень визначає  Закон України " Про запобігання корупції".
 
Президія є дорадчим органом районної ради.У своїй роботі керується Конституцією України, Законом України  „Про місцеве самоврядування в Україні ”, іншими нормативно-правовими актами та Положенням про Президію районної ради.
 

Постійні  комісії є органами районної ради , що обираються з числа її депутатів. Функціональну спрямованість, порядок роботи в комісіях, проведення їх засідань , повноваження голів, заступників голів, секретарів, членів постійних комісій , а також діяльність постійних комісій, яка випливає з їх повноважень, встановлених Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів”, Регламентом роботи районної ради регулює  ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії районної ради сьомого скликання , розроблене відповідно до ст. 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  та статті 20 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад".